Mang tài liệu đến nhà cho sếp

Mang tài liệu đến nhà cho sếp. Cô ấy phản ứng tích cực nhưng hơi xa cách. Tôi nghĩ có thể có một sự quan tâm nhưng cô ấy sẽ không cho phép mình vượt qua ranh giới chung thủy. Tôi đã nâng nó lên một tầm cao khoảng ba tháng sau khi cô ấy bắt đầu. Khi chúng tôi phải làm việc cùng nhau, tôi sẽ đặt tay lên đầu gối của cô ấy. Cô ấy sẽ cho phép nó nằm yên ở đó hầu hết thời gian. Trong một vài trường hợp tôi đặt tay lên đùi dưới của cô ấy, cô ấy sẽ đặt tay nhẹ nhàng lên tay tôi trong vài giây, sau đó, không nói một lời, kéo tay tôi ra khỏi tay tôi vài inch. Tôi biết bây giờ cơ hội của tôi là rất mỏng, quyết định hạ thấp một thời gian.

phim sex
phim sex